Pædagogik

Jeg arbejder anerkendende. Jeg tror på at det vigtigste for et barn er at h?n føler sig set, hørt og forstået.

For børn i denne alder er leg og bevægelse utroligt vigtigt, så jeg har fokus på legen, motorikken – først og fremmest grovmotorik.. selvfølgelig, sproget – så de kan kommunikere med hinanden i legen og så kommer vi til at læse MANGE bøger og synge en masse.

Vi vil arbejde med temaer i henhold til årstider og højtider v.hj.a. f.eks. ture i naturen/anlægget, sanglege, kreativitet mm.